top of page

                                                                                                                           Büyük bir ofis, rezidans ve alışveriş  kompleksi                                                                                                                               dahilinde bulunan mekan, uluslararası alanda                                                                                                                                 önde gelen bir  avukatlık bürosunun patent-                                                                                                                                   trademark ofisi olarak kullanılmak üzere                                                                                                                                           tasarlandı.

          Kullanıcıların kendilerini ait ve rahat hissedip benimseyebileceği, rafine fakat dinamik bir yaklaşım; konsepti etkileyen ana kararlardan oldu. Firmanın kurumsal ve düzenli yapısı, sistematik bir plan çözümünü işaret ederken, ortak alanlardaki esneklik; ofisin kendi içinde birbirini destekleyen çalışma dinamiklerine bir altlık oluşturdu.

          Avukat odalarının görsel mahremiyetlerinin esnek bir biçimde sağlanabilir olması ve stajyer avukat çalışma alanının ofis içindeki sirkülasyona temas edecek biçimde konumlanması bekleniyordu. Bu bağlam doğrultusunda, tüm çalışma odaları, binanın esas saydam cephelerine paralel olarak konumlandırıldı ve geri kalan hacim, tüm çalışanların ortak kullanımı ve sirkülasyon için ortak bir alana dönüştü. Orta alan ile çalışma odaları arasındaki sınır, binanın esas saydam cephesine paralel, ikincil bir çeper oluşturdu. Bu çeper, kullanıcıların duruma göre tercih ettiği görsel mahremiyet seviyelerini kendilerinin ayarlayabileceği biçimde, farklı geçirgenlik derecesindeki malzemeler kullanarak tasarlanmış kayar paneller kullanılarak oluşturuldu. Böylece, doğal aydınlatmanın, orta alana kontrollü bir biçimde geçişi de sağlanmış oldu.

          Sekreterya bölümü, yarı geçirgen kitaplık üniteleriyle diğer alanlardan ayrıştırılıp özelleştirilirken, aynı zamanda orta alan dahilindeki hacimsel bütünlüğün sürdürülebilmesi amaçlandı. Ofis içindeki sirkülasyona temas edecek biçimde orta alanda konumlandırılan stajyer çalışma alanı ve ofis çalışanlarının kendi aralarındaki görüşmelerini yapabileceği ufak bir toplantı birimi, bu yarı geçirgen kitaplık üniteleriyle bütünleştirildi. Sekretarya arkasında bulunan toplantı odasının mahremiyeti, yine kullanıcıların esnek bir biçimde ayarlayabilecekleri kayar panellerle sağlandı.

          Hareketli ikincil çeperin, mekandaki üç boyutlu algının ötesinde, deneyimlenebilmesi ve kullanıcılarla ilişki kurmasıyla beraber, verimlilik ve şeffaflık gibi ilkeler de kurgusal olarak iç mekana yansıtıldı. Bu çeperi oluşturan kayar paneller; cam, ahşap, metal mesh gibi farklı geçirgenlik seviyelerine sahip malzemeler kullanılarak tasarlandı. Beyazın hakim olduğu nötr ve sakin yaklaşımın, yeşil bitkiler, ahşap, mesh ve renkli cam gibi malzemeler ile dengeli bir kontrast oluşturulması amaçlandı.

Gün + Partners

Avukatlık Ofisi

KONUM

Ankara

TARİH

March 2016

ALAN

320 sqm

MÜŞTERİ

Gün + Partners

FOTOĞRAFÇI

Safak Emrence

TASARIM EKİBİ

Basak Emrence

Safak Emrence

Ece Ilgın Avcı

Cansu Sezer

Pınar Sünbül

bottom of page