top of page

                                                                                                                                                                          Denim ağırlıklı üretimler                                                                                                                                                                            yapan bir tekstil firması                                                                                                                                                                              için tasarlanan                                                                                                                                                                                                showroomda                                                                                                                                                                                                  hedeflenen, markanın kimliğini ortaya çıkaracak ve mağazayı biçimlendirecek bir konsept proje oluşturmaktı. Demo projenin de içinde yer alacağı tüm ardiye katının, müşterilere önceki sezon ürünlerinin gösterilmesi  ve etkin kullanım amacıyla düzenlenmesi de işveren in bir diğer talebiydi.

       Bahsi geçen depo katı düzenlemesi ve konsept showroom ihtiyaçlarının sorgulanması, mekanın kullanıcı profili analizleri ile birlikte ele alındığında, iki işlevin bir arada yer alabileceği sonucuna ulaşıldı. Farklı düzenlemeler gerektiren iki fonksiyon için, ana mekana adapte olabilecek başka bir mekan düşünüldü. Konsept, demo showroomun etkin kullanımı ve kat genelinde bütünleşik bir yaklaşımla tasarlandı. Ardiye katını aktif olarak kullanacak olan firma çalışanları  ve bayiiler, şirketin mimari marka kimliğine dair fikir sahibi olurken, depo ve showroom arasındaki sirkülasyon daha etkin hale getirilmiş oldu.

       Üretimlerin gelecekte açılacak olan mağazalarda uygulanmaya elverişli, kısa zamanda ve kolay üretilir olması gerekililiği tasarımı etkileyen ana faktörlerden biriydi. Bu sebeple prefabrike birimler ve askı modülleri tercih edildi. Mağazaların fiziksel durumları farkılılık göstereceğinden (tavan

yüksekliği vs) modüller, hareketli ve adapte edilebilir bir bakışla tasarlandı. Mağaza kullanıcılarının

akıllarında markaya dair bir imge oluşturulması amacıyla arkaplanlarda beyaz seramik kullanıldı.

Malzeme olarak, hareketli askılar ve duvar modüllerinde, mekanın dinamik kimliğini referans verecek

paslı metal tercih edildi.  Kasiyerin arkasında yer alan yeşil duvar, akılda kalıcı va hatırlatıcı

bir etki yaratması amacıyla mekanda yer buldu.

Vigoss Head Office

Showroom

KONUM

Istanbul

TARİH

2010

ALAN

1000 m²

MÜSTERİ

Vigoss Tekstil

FOTOGRAFÇI

Safak Emrence

TASARIM EKİBİ

Basak Emrence

Safak Emrence

Gülsah Aykaç

bottom of page