top of page

                                                                                 Mekan, bir tekstil firmasının genel merkez binası bünyesinde ar-ge                                                                                   stüdyosu olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Konsept, kullanıcılar                                                                                    (ar-ge çalışanları) ile ürün, aksesuar ve malzemelerin fiziksel                                                                                                 ilişkisi üzerinden kurgulandı.

         Kullanıcıları gözlemlediğimizde, oturma, yürüme, masa başında çalışma, ürünleri birbirleriyle karşılaştırarak inceleme gibi eylemlerin, alışılagelmiş kot ve konumlarda gerçekleşmesinin, ar-ge fonksiyonuyla çeliştiğinin farkına vardık.

         Masa başında oturarak değil hareket halinde çalışabilme esnekliğinin ve hacmin bir bölümüne değil tamamına ait hissedip, erişilebilecek bir düzenin sağlanması gerekiyordu.  Büyüklük ve erişim anlamında yetersiz kalan tanımlı ve sınırlı bir masadan ziyade olasılıkları çoğaltan bir platform önerisi konseptin temelini oluşturdu.

         Oturma, ayakta ve hareket halinde çalışabilme, yaslanma, toplanma, askılara kolayca erişme, ürünleri ( denim,kumaş,aksesuar..) farklı mesafelerden ve pek çoğunu bir arada inceleme gibi eylemlerin konumlarının adını koymadan özgür bırakmak istedik. Kullanıcıların birbirleriyle ve mekanla olan ilişki biçimlerinin olasılıklarını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçladık.

         Bu bağlamda, 0 ve 80 cm arasındaki kotlar farklı yoğunluklarda birbirlerinden ayrışarak bahsedilen aktivitelerin sınırlanmadan gerçekleşebileceği platformlara dönüştü. Eğrisel form, akıcı ve esnek hareketliliğin sürekliliğini destekledi. Mekandaki malzeme paletini minimize ederek ürünlere odaklanmayı kolaylaştırırken, farklı aydınlatma seviyeleri ve doğal ışık ihtiyacını da çeşitli varyasyonlarda kullanılabilir halde kurguladık.

Vigoss

R & D

KONUM

Istanbul

TARİH

2014

ALAN

250 sqm

MÜŞTERİ

Vigoss Textile

FOTOĞRAFÇI

Safak Emrence

TASARIM EKİBİ

Basak Emrence

Safak Emrence

Ece Ilgın Avcı

bottom of page